foto

Përmbledhje

Me përfundimin e programit të STEAM Class nxënësit do të jenë më të aftë dhe do të arrijnë që t'i kuptojnë më lehtë dhe më qartë problemet më të cilat do të përballen në jetën e përditëshme, imagjinata dhe kreativiteti i tyre do të bëj diferencën në mes fëmijëve të tjerë.


Deri në përfundim të kursit nxënësit do të jenë në gjendje:

  • - Të realizojnë vetvetiu eksperimente shkencore
  • - Të programojn robot të ndryshëm
  • - Të dizajnojn vetvetiu modele
  • - Të përdorin matematikën për zgjidhjen e problematikave të përditshme
  • - Të mendojn dhe të veprojn në mënyrë më kreative dhe gjithëpërfshirëse
  • - Të kuptoj aspektet mekanike dhe elektronike të inxhinierisë