0%

cedX

Center For Education and Development X

We are sorry but it looks like your Browser doesn't support our website Features. In order to get the full experience please download a new version of your favourite browser.

Home

Home

cedX është një ekip ekspertësh të dedikuar për të ndihmuar të rinjtë në formimin, zhvillimin dhe posedimin e aftësive teknologjike. Ne përqëndrohemi në ofrimin e trajnimeve tejet kreative ,për të arritur rezultate të mëdha .Afro një vit me parë,ne ishim të mahnitur nga ideja që mund të krijonim diçka të re dhe frymëzuese në qytetin tonë.Qendra jonë ofron trajnime në drejtime të ndryshme si : Dizajn,Elektronikë,Programim dhe Robotikë.Përveç kësaj, ne kemi hapsirën tonë punuese(workplace),e cila mund të përdoret nga vet trajnuesit apo nga njerëz të tjerë të interesuar,të cilët përpos tjerash mund të kenë qasje dhe në asetet tona.Njëkohësisht aty mund të zhvillohen dhe produkte të reja.